Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMVIA008, 1436 Budgetår: 1993
Startdatum: 1993-11-23 Stoppdatum 1993-11-23
Mängd (ton): 19,80 Kostnad totalt: 10443
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: