Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMVIA008, 1436 Budgetår: 1995
Startdatum: 1995-12-06 Stoppdatum 1995-12-06
Mängd (ton): 20,08 Kostnad totalt: 12088
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: