Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMVIA008, 1436 Budgetår: 1996
Startdatum: 1996-09-22 Stoppdatum 1996-09-22
Mängd (ton): 20,33 Kostnad totalt: 12584
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: