Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMVIA008, 1436 Budgetår: 1997
Startdatum: 1997-08-26 Stoppdatum 1997-08-26
Mängd (ton): 18,01 Kostnad totalt: 11455
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: