Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMVIA008, 1436 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-08-26 Stoppdatum 1999-08-26
Mängd (ton): 19,80 Kostnad totalt: 13313
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: