Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMVIA008, 1436 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-09-06 Stoppdatum 2000-09-06
Mängd (ton): 20,58 Kostnad totalt: 14221
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: