Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMVIA008, 1436 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-04-14 Stoppdatum 2002-04-14
Mängd (ton): 20,05 Kostnad totalt: 18246
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: