Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMVIA008, 1436 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-03-11 Stoppdatum 2003-03-11
Mängd (ton): 19,98 Kostnad totalt: 18800
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: