Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMVIA008, 1436 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-04-05 Stoppdatum 2008-04-05
Mängd (ton): 19,89 Kostnad totalt: 23450
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: