Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMVIA008, 1436 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-04-23 Stoppdatum 2009-04-23
Mängd (ton): 17,89 Kostnad totalt: 23040
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: