Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMVIA010, 1438 Budgetår: 1993
Startdatum: 1993-03-31 Stoppdatum 1993-03-31
Mängd (ton): 10,03 Kostnad totalt: 5186
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: