Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMVIA010, 1438 Budgetår: 1995
Startdatum: 1995-12-05 Stoppdatum 1995-12-05
Mängd (ton): 10,09 Kostnad totalt: 6074
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: