Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMVIA010, 1438 Budgetår: 1997
Startdatum: 1997-03-17 Stoppdatum 1997-03-17
Mängd (ton): 9,58 Kostnad totalt: 6093
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: