Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMVIA010, 1438 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-03-28 Stoppdatum 1999-03-28
Mängd (ton): 10,45 Kostnad totalt: 7026
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: