Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMVIA010, 1438 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-04-21 Stoppdatum 2005-04-21
Mängd (ton): 10,05 Kostnad totalt: 8261
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: