Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMVIA010, 1438 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-04-04 Stoppdatum 2007-04-04
Mängd (ton): 10,08 Kostnad totalt: 10836
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: