Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMVIA010, 1438 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-04-23 Stoppdatum 2009-04-23
Mängd (ton): 9,98 Kostnad totalt: 12859
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: