Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT105007, 06VAT105007 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-11-30 Stoppdatum 2004-11-30
Mängd (ton): 0,98 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: