Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÖDRA LÅNGEVATTNET, 1455 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-10-04 Stoppdatum 2009-10-04
Mängd (ton): 4,16 Kostnad totalt: 5028
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: