Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT105058, 06VAT105058 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-12-03 Stoppdatum 2004-12-03
Mängd (ton): 4,99 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: