Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLA SKILLERÅSTJÄRNET, 1485 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-08-23 Stoppdatum 1998-08-23
Mängd (ton): 1,05 Kostnad totalt: 729
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: