Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GRANTJÄRN, 1493 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-08-26 Stoppdatum 2002-08-26
Mängd (ton): 1,05 Kostnad totalt: 836
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: