Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GRANTJÄRN, 1493 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-04 Stoppdatum 2004-08-04
Mängd (ton): 0,95 Kostnad totalt: 656
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: