Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Östra Abborresjön, 1494 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-05 Stoppdatum 2004-08-05
Mängd (ton): 1,05 Kostnad totalt: 726
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: