Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Östra Abborresjön, 1494 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-07-30 Stoppdatum 2005-07-30
Mängd (ton): 1,05 Kostnad totalt: 960
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,9
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: