Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kärrevassesjön, 1500 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-08-25 Stoppdatum 2002-08-25
Mängd (ton): 1,62 Kostnad totalt: 1290
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: