Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kärrevassesjön, 1500 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-23 Stoppdatum 2003-08-23
Mängd (ton): 1,90 Kostnad totalt: 1543
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: