Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRM006, 1511 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-08-05 Stoppdatum 2010-08-05
Mängd (ton): 2,07 Kostnad totalt: 3069
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: