Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRM018, 1523 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-08-07 Stoppdatum 1999-08-07
Mängd (ton): 6,39 Kostnad totalt: 4582
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: