Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRM018, 1523 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-08-14 Stoppdatum 2000-08-14
Mängd (ton): 6,15 Kostnad totalt: 4592
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: