Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRM018, 1523 Budgetår: 2001
Startdatum: 2002-01-19 Stoppdatum 2002-01-19
Mängd (ton): 4,41 Kostnad totalt: 6324
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: