Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRM018, 1523 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-08-14 Stoppdatum 2002-08-14
Mängd (ton): 5,88 Kostnad totalt: 8478
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: