Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRM018, 1523 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-04 Stoppdatum 2003-08-04
Mängd (ton): 5,88 Kostnad totalt: 8844
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: