Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRM018, 1523 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-08-01 Stoppdatum 2008-08-01
Mängd (ton): 3,95 Kostnad totalt: 5398
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: