Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRM021, 1526 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-08-07 Stoppdatum 1999-08-07
Mängd (ton): 2,90 Kostnad totalt: 2079
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: