Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRM021, 1526 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-08-14 Stoppdatum 2000-08-14
Mängd (ton): 3,42 Kostnad totalt: 2554
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: