Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRM021, 1526 Budgetår: 2001
Startdatum: 2002-01-19 Stoppdatum 2002-01-19
Mängd (ton): 1,96 Kostnad totalt: 2811
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: