Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRM021, 1526 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-08-14 Stoppdatum 2002-08-14
Mängd (ton): 2,94 Kostnad totalt: 4239
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: