Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRM021, 1526 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-10-05 Stoppdatum 2004-10-05
Mängd (ton): 2,70 Kostnad totalt: 3847
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: