Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRM025, 1530 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-08-15 Stoppdatum 2000-08-15
Mängd (ton): 3,03 Kostnad totalt: 2262
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: