Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRM025, 1530 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-08-01 Stoppdatum 2008-08-01
Mängd (ton): 1,98 Kostnad totalt: 2699
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: