Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRM029, 1531 Budgetår: 2001
Startdatum: 2002-01-20 Stoppdatum 2002-02-23
Mängd (ton): 2,16 Kostnad totalt: 3097
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: