Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMREM001, 1535 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-08-11 Stoppdatum 2002-08-11
Mängd (ton): 3,92 Kostnad totalt: 5652
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: