Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMREM001, 1535 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-05 Stoppdatum 2003-08-05
Mängd (ton): 3,92 Kostnad totalt: 5895
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: