Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMREM001, 1535 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-10-02 Stoppdatum 2004-10-02
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 4274
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: