Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMREM001, 1535 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-08-16 Stoppdatum 2006-08-16
Mängd (ton): 3,88 Kostnad totalt: 6899
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: