Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMREM001, 1535 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-08-02 Stoppdatum 2009-08-02
Mängd (ton): 2,98 Kostnad totalt: 4306
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: