Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMREM009, 1542 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-08-05 Stoppdatum 1999-08-05
Mängd (ton): 6,39 Kostnad totalt: 4582
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: