Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMREM009, 1542 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-08-14 Stoppdatum 2002-08-14
Mängd (ton): 6,17 Kostnad totalt: 8897
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: