Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMREM009, 1542 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-08-18 Stoppdatum 2005-08-18
Mängd (ton): 4,47 Kostnad totalt: 7201
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: